Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

180 Khách sạn gần Bệnh viện Đa Khoa Singapore Singapore Singapore

  • :
Dorsett Singapore
Dorsett Singapore

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 409m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Majestic Hotel
New Majestic Hotel

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 454m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 81 Osaka
Hotel 81 Osaka

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 545m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Naumi Liora Hotel
Naumi Liora Hotel

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 594m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 81 Cosy
Hotel 81 Cosy

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 600m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chinatown Hotel
Chinatown Hotel

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 609m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park 22 Hotel
Park 22 Hotel

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 609m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 1929
Hotel 1929

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 615m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lotus Hostel
Lotus Hostel

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 633m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wangz Hotel Singapore
Wangz Hotel Singapore

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 652m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Link Hotel
Link Hotel

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 717m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Re! @ Pearl's Hill
Hotel Re! @ Pearl's Hill

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 786m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nostalgia Hotel
Nostalgia Hotel

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 801m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Orchid Hotel
Orchid Hotel

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 803m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Cape Inn
New Cape Inn

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 809m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lulu Hotel
Lulu Hotel

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 843m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amara Singapore
Amara Singapore

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 852m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yes Chinatown Point Hotel
Yes Chinatown Point Hotel

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 854m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
klapsons, The Boutique Hotel
klapsons, The Boutique Hotel

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 856m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Carlton City Hotel Singapore
Carlton City Hotel Singapore

Cách Bệnh viện Đa Khoa Singapore 866m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam