Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

296 Khách sạn gần Bảo tàng Văn minh Châu Á Singapore Singapore

  • :
5footway.inn Project Boat Quay
5footway.inn Project Boat Quay

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 206m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
MET A Space Pod - Hostel
MET A Space Pod - Hostel

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 227m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Port by Quarters Hostel
The Port by Quarters Hostel

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 234m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Fullerton Hotel Singapore
The Fullerton Hotel Singapore

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 243m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quarters Hostel
Quarters Hostel

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 264m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bunc@Radius Hostel On Clarke Quay
Bunc@Radius Hostel On Clarke Quay

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 286m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover The Arts
Hotel Clover The Arts

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 318m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Fullerton Bay Hotel
The Fullerton Bay Hotel

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 335m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jayleen 1918 Hotel
Jayleen 1918 Hotel

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 363m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Residence at Singapore Recreation Club
The Residence at Singapore Recreation Club

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 369m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Conforto
Hotel Conforto

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 387m
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Clarke Quay
ZEN Rooms Clarke Quay

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 392m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Bencoolen@Hong Kong Street
Hotel Bencoolen@Hong Kong Street

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 392m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover 5 HongKong Street
Hotel Clover 5 HongKong Street

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 393m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Clover 7
Hotel Clover 7

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 406m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beds & Dreams Hostel (Hong Kong Street)
Beds & Dreams Hostel (Hong Kong Street)

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 424m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jayleen Clarke Quay Hotel
Jayleen Clarke Quay Hotel

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 443m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blissful Loft
Blissful Loft

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 447m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Backpackers - Hostel
City Backpackers - Hostel

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 453m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fragrance Hotel-Riverside
Fragrance Hotel-Riverside

Cách Bảo tàng Văn minh Châu Á 477m
Khu vực Singapore
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam