Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Khách sạn đã xem

  SILA Urban Living

  :
  SILA Urban Living
  02e4d617fb4ba2c9a9f90d69a3999026
  3bf3fa84e828d106d66e2bc7f756691e
  3f089b3353d07802f3808b53dab2c895
  3f980af9d8a31730f8aa7f1fa5f928ab
  4be9e1166f07f4d771eb0a51d30ac304
  7e27b7e641ac63a6fbe3fdb29d07b0ce
  8d01af7e29d7f7d16fcc055c5427a5ff
  8d433db3db0a0c87c64e2c7949713282
  9de04f02b4c616078e3504ef7c154761
  51bfd9191179f7d2594a4253a3492b9b
  67dfec6a3f6964040569f90f55088560
  092cd8ca168894e3d6b0e768731ad876
  92f916f595cbab19539b1baa2ba2a21b
  154eb709eaa10cb0ca2defa5301ee57f
  569ab3f2b66976e899846472cd7b442f
  1950ba94604e0228aa9a82f54357a6c3
  Vui lòng liên hệ với AsiaBooking hoặc đăng nhập thành viên để có ngay mức giá tốt

  Điểm nổi bật

  Cafe Bệt (766m)
  Quán Wild Pub (1.5km)
  Quán Xu Lounge (1.6km)
  IBox karaoke (4.7km)
  Ý kiến đánh giá của khách hàng
  Gửi đánh giá
  Khách sạn này chưa có đánh giá nào