Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

11 Khách sạn gần Xác tàu đắm và đá ngầm nhân tạo Kittiwake Grand Cayman Quần đảo Cayman

  • :
Kimpton Seafire Resort and Spa
Kimpton Seafire Resort and Spa

Cách Xác tàu đắm và đá ngầm nhân tạo Kittiwake 2.2km
Khu vực Bãi biển Seven Mile
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Cazetta Guest House and Cottages
La Cazetta Guest House and Cottages

Cách Xác tàu đắm và đá ngầm nhân tạo Kittiwake 2.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sea Breeze No. 8

Cách Xác tàu đắm và đá ngầm nhân tạo Kittiwake 866m
Khu vực Bãi biển Seven Mile
Xem bản đồ
Đặt phòng
Silver Sands Condominiums

Cách Xác tàu đắm và đá ngầm nhân tạo Kittiwake 951m
Khu vực Bãi biển Seven Mile
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aqua Bay Club Luxury Condos
Aqua Bay Club Luxury Condos

Cách Xác tàu đắm và đá ngầm nhân tạo Kittiwake 1.0km
Khu vực Bãi biển Seven Mile
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jeff's Resorts

Cách Xác tàu đắm và đá ngầm nhân tạo Kittiwake 1.1km
Khu vực Bãi biển Seven Mile
Xem bản đồ
Đặt phòng
Discovery Point No. 18

Cách Xác tàu đắm và đá ngầm nhân tạo Kittiwake 1.1km
Khu vực Bãi biển Seven Mile
Xem bản đồ
Đặt phòng
#5 Ocean front The Anchorage Condominiums

Cách Xác tàu đắm và đá ngầm nhân tạo Kittiwake 1.2km
Khu vực Bãi biển Seven Mile
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shangri-La Bed and Breakfast
Shangri-La Bed and Breakfast

Cách Xác tàu đắm và đá ngầm nhân tạo Kittiwake 2.3km
Khu vực Vịnh Tây
Xem bản đồ
Đặt phòng
Discovery Point No. 18

Cách Xác tàu đắm và đá ngầm nhân tạo Kittiwake 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Coral Reef

Cách Xác tàu đắm và đá ngầm nhân tạo Kittiwake 2.7km
Khu vực Bãi biển Seven Mile
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam