Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

118 Khách sạn gần Tổ chức Y tế thế giới Manila Philippines

  • :
The Pearl Manila Hotel
The Pearl Manila Hotel

Cách Tổ chức Y tế thế giới 184m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manila Pavilion Hotel & Casino
Manila Pavilion Hotel & Casino

Cách Tổ chức Y tế thế giới 214m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Corporate Inn Hotel
The Corporate Inn Hotel

Cách Tổ chức Y tế thế giới 297m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ralph Anthony Suites
Ralph Anthony Suites

Cách Tổ chức Y tế thế giới 329m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Bocobo Hotel
Casa Bocobo Hotel

Cách Tổ chức Y tế thế giới 368m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Paragon Tower Hotel
Paragon Tower Hotel

Cách Tổ chức Y tế thế giới 424m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mabini Mansion Hotel
Mabini Mansion Hotel

Cách Tổ chức Y tế thế giới 477m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Garden Suites Manila
City Garden Suites Manila

Cách Tổ chức Y tế thế giới 499m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Time Traveller's Hotel
Time Traveller's Hotel

Cách Tổ chức Y tế thế giới 503m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Garden Plaza Hotel & Suites
The Garden Plaza Hotel & Suites

Cách Tổ chức Y tế thế giới 554m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cherry Blossoms Hotel
Cherry Blossoms Hotel

Cách Tổ chức Y tế thế giới 568m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oasis Paco Park Hotel
Oasis Paco Park Hotel

Cách Tổ chức Y tế thế giới 571m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Toilena Room and Board
Toilena Room and Board

Cách Tổ chức Y tế thế giới 602m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Southern Cross Hotel
The Southern Cross Hotel

Cách Tổ chức Y tế thế giới 605m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
City State Tower Hotel
City State Tower Hotel

Cách Tổ chức Y tế thế giới 628m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rosas Garden Hotel
Rosas Garden Hotel

Cách Tổ chức Y tế thế giới 633m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Hotel La Corona Manila
Best Western Hotel La Corona Manila

Cách Tổ chức Y tế thế giới 638m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
M Hotel Manila
M Hotel Manila

Cách Tổ chức Y tế thế giới 645m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Juliano
Hotel Juliano

Cách Tổ chức Y tế thế giới 665m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Swagman Hotel
Swagman Hotel

Cách Tổ chức Y tế thế giới 697m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam