Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

107 Khách sạn gần Pháo đài Santiago Manila Philippines

  • :
White Knight Hotel Intramuros
White Knight Hotel Intramuros

Cách Pháo đài Santiago 193m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Bayleaf Intramuros
The Bayleaf Intramuros

Cách Pháo đài Santiago 425m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manila Hotel
Manila Hotel

Cách Pháo đài Santiago 936m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ramada Manila Central
Ramada Manila Central

Cách Pháo đài Santiago 1.0km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden City Hotel
Golden City Hotel

Cách Pháo đài Santiago 1.2km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Paradis
Hotel Paradis

Cách Pháo đài Santiago 1.2km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lido De Paris Hotel
Lido De Paris Hotel

Cách Pháo đài Santiago 1.2km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Corporate Inn Hotel
The Corporate Inn Hotel

Cách Pháo đài Santiago 1.2km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mabini Mansion Hotel
Mabini Mansion Hotel

Cách Pháo đài Santiago 1.2km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel H2O
Hotel H2O

Cách Pháo đài Santiago 1.2km
Khu vực Manila
Đặt phòng
Casa Bocobo Hotel
Casa Bocobo Hotel

Cách Pháo đài Santiago 1.3km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chinatown Lai Lai Hotel
Chinatown Lai Lai Hotel

Cách Pháo đài Santiago 1.3km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 99 Quiapo
Hotel 99 Quiapo

Cách Pháo đài Santiago 1.3km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Miramar Hotel
Miramar Hotel

Cách Pháo đài Santiago 1.3km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manila Pavilion Hotel & Casino
Manila Pavilion Hotel & Casino

Cách Pháo đài Santiago 1.3km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dela Chambre Hotel
Dela Chambre Hotel

Cách Pháo đài Santiago 1.4km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Binondo
ZEN Rooms Binondo

Cách Pháo đài Santiago 1.4km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Halina Hotel Avenida
Halina Hotel Avenida

Cách Pháo đài Santiago 1.4km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bayview Park Hotel Manila
Bayview Park Hotel Manila

Cách Pháo đài Santiago 1.4km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Southern Cross Hotel
The Southern Cross Hotel

Cách Pháo đài Santiago 1.4km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam