Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

103 Khách sạn gần Nhà thờ Hồi giáo Golden Manila Philippines

  • :
Hotel 99 Quiapo
Hotel 99 Quiapo

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 231m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Paradis
Hotel Paradis

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 593m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden City Hotel
Golden City Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 622m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sun Star Grand Hotel
Sun Star Grand Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 633m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Halina Hotel Avenida
Halina Hotel Avenida

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 727m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lido De Paris Hotel
Lido De Paris Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 736m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sogo Avenida
Hotel Sogo Avenida

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 780m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sogo-Cartimar Recto
Hotel Sogo-Cartimar Recto

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 785m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Bayleaf Intramuros
The Bayleaf Intramuros

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 939m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chinatown Lai Lai Hotel
Chinatown Lai Lai Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 1.1km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manila Grand Opera Hotel
Manila Grand Opera Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 1.1km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ramada Manila Central
Ramada Manila Central

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 1.2km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
White Knight Hotel Intramuros
White Knight Hotel Intramuros

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 1.3km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Go Hotels Otis-Manila
Go Hotels Otis-Manila

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 1.5km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dela Chambre Hotel
Dela Chambre Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 1.5km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Binondo
ZEN Rooms Binondo

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 1.5km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Pearl Manila Hotel
The Pearl Manila Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 1.5km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Corporate Inn Hotel
The Corporate Inn Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 1.6km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manila Pavilion Hotel & Casino
Manila Pavilion Hotel & Casino

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 1.6km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lakbayan Manila
Lakbayan Manila

Cách Nhà thờ Hồi giáo Golden 1.7km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam