Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

57 Khách sạn gần Nhà thờ Binondo Manila Philippines

  • :
Ramada Manila Central
Ramada Manila Central

Cách Nhà thờ Binondo 39m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chinatown Lai Lai Hotel
Chinatown Lai Lai Hotel

Cách Nhà thờ Binondo 362m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dela Chambre Hotel
Dela Chambre Hotel

Cách Nhà thờ Binondo 378m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Binondo
ZEN Rooms Binondo

Cách Nhà thờ Binondo 398m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lido De Paris Hotel
Lido De Paris Hotel

Cách Nhà thờ Binondo 587m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden City Hotel
Golden City Hotel

Cách Nhà thờ Binondo 661m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Paradis
Hotel Paradis

Cách Nhà thờ Binondo 704m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Orion Hotel
Orion Hotel

Cách Nhà thờ Binondo 730m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Halina Hotel Avenida
Halina Hotel Avenida

Cách Nhà thờ Binondo 786m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sogo Avenida
Hotel Sogo Avenida

Cách Nhà thờ Binondo 813m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manila Grand Opera Hotel
Manila Grand Opera Hotel

Cách Nhà thờ Binondo 939m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sun Star Grand Hotel
Sun Star Grand Hotel

Cách Nhà thờ Binondo 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 99 Quiapo
Hotel 99 Quiapo

Cách Nhà thờ Binondo 1.1km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sogo-Cartimar Recto
Hotel Sogo-Cartimar Recto

Cách Nhà thờ Binondo 1.2km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
White Knight Hotel Intramuros
White Knight Hotel Intramuros

Cách Nhà thờ Binondo 1.2km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Bayleaf Intramuros
The Bayleaf Intramuros

Cách Nhà thờ Binondo 1.2km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fersal Hotel Manila
Fersal Hotel Manila

Cách Nhà thờ Binondo 1.8km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oriental Zen Suites
Oriental Zen Suites

Cách Nhà thờ Binondo 1.9km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manila Hotel
Manila Hotel

Cách Nhà thờ Binondo 2.0km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Getz Hotel
Getz Hotel

Cách Nhà thờ Binondo 2.2km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam