Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

108 Khách sạn gần Dinh Malacanang Manila Philippines

  • :
Go Hotels Otis-Manila
Go Hotels Otis-Manila

Cách Dinh Malacanang 862m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 99 Quiapo
Hotel 99 Quiapo

Cách Dinh Malacanang 1.2km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Governor Forbes Inn
Governor Forbes Inn

Cách Dinh Malacanang 1.3km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sun Star Grand Hotel
Sun Star Grand Hotel

Cách Dinh Malacanang 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sogo-Cartimar Recto
Hotel Sogo-Cartimar Recto

Cách Dinh Malacanang 1.4km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oasis Paco Park Hotel
Oasis Paco Park Hotel

Cách Dinh Malacanang 1.5km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Garden Plaza Hotel & Suites
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Paradis
Hotel Paradis

Cách Dinh Malacanang 1.6km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lakbayan Manila
Lakbayan Manila

Cách Dinh Malacanang 1.6km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Pearl Manila Hotel
The Pearl Manila Hotel

Cách Dinh Malacanang 1.6km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden City Hotel
Golden City Hotel

Cách Dinh Malacanang 1.6km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Halina Hotel Avenida
Halina Hotel Avenida

Cách Dinh Malacanang 1.6km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sogo Avenida
Hotel Sogo Avenida

Cách Dinh Malacanang 1.7km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Toilena Room and Board
Toilena Room and Board

Cách Dinh Malacanang 1.7km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lido De Paris Hotel
Lido De Paris Hotel

Cách Dinh Malacanang 1.7km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Bayleaf Intramuros
The Bayleaf Intramuros

Cách Dinh Malacanang 1.8km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manila Grand Opera Hotel
Manila Grand Opera Hotel

Cách Dinh Malacanang 1.9km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manila Pavilion Hotel & Casino
Manila Pavilion Hotel & Casino

Cách Dinh Malacanang 1.9km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
BGC Hostel & Dorm
BGC Hostel & Dorm

Cách Dinh Malacanang 2.0km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Corporate Inn Hotel
The Corporate Inn Hotel

Cách Dinh Malacanang 2.0km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam