Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

113 Khách sạn gần Đại sứ quán Hoa Kỳ Manila Philippines

  • :
Bayview Park Hotel Manila
Bayview Park Hotel Manila

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 164m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Swagman Hotel
Swagman Hotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 180m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
M Hotel Manila
M Hotel Manila

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 227m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Juliano
Hotel Juliano

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 232m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Miramar Hotel
Miramar Hotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 236m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rosas Garden Hotel
Rosas Garden Hotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 249m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Hotel La Corona Manila
Best Western Hotel La Corona Manila

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 253m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Southern Cross Hotel
The Southern Cross Hotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 272m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Garden Suites Manila
City Garden Suites Manila

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 375m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Time Traveller's Hotel
Time Traveller's Hotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 377m
Xem bản đồ
Đặt phòng
City State Tower Hotel
City State Tower Hotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 398m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Boulevard Mansion Hotel
Boulevard Mansion Hotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 403m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Paragon Tower Hotel
Paragon Tower Hotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 450m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mabini Mansion Hotel
Mabini Mansion Hotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 461m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
White Palace Condotel
White Palace Condotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 505m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Bocobo Hotel
Casa Bocobo Hotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 541m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel H2O
Hotel H2O

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 554m
Khu vực Manila
Đặt phòng
Cherry Blossoms Hotel
Cherry Blossoms Hotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 564m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Silver Oaks Suite Hotel
Silver Oaks Suite Hotel

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 579m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ralph Anthony Suites
Ralph Anthony Suites

Cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 580m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam