Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

117 Khách sạn gần Đại học Phi-líp-pin ở Manila Manila Philippines

  • :
The Pearl Manila Hotel
The Pearl Manila Hotel

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 244m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ralph Anthony Suites
Ralph Anthony Suites

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 249m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manila Pavilion Hotel & Casino
Manila Pavilion Hotel & Casino

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 308m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cherry Blossoms Hotel
Cherry Blossoms Hotel

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 373m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Paragon Tower Hotel
Paragon Tower Hotel

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 402m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Corporate Inn Hotel
The Corporate Inn Hotel

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 426m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Toilena Room and Board
Toilena Room and Board

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 448m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Bocobo Hotel
Casa Bocobo Hotel

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 449m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Time Traveller's Hotel
Time Traveller's Hotel

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 454m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Garden Plaza Hotel & Suites
The Garden Plaza Hotel & Suites

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 457m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Garden Suites Manila
City Garden Suites Manila

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 467m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oasis Paco Park Hotel
Oasis Paco Park Hotel

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 486m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
City State Tower Hotel
City State Tower Hotel

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 487m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kimberly Manila
Hotel Kimberly Manila

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 540m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mabini Mansion Hotel
Mabini Mansion Hotel

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 548m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Hotel La Corona Manila
Best Western Hotel La Corona Manila

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 570m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rosas Garden Hotel
Rosas Garden Hotel

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 574m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Southern Cross Hotel
The Southern Cross Hotel

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 590m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Juliano
Hotel Juliano

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 593m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Eurotel Pedro Gil
Eurotel Pedro Gil

Cách Đại học Phi-líp-pin ở Manila 598m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam