Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

117 Khách sạn gần Bệnh viện đa khoa Philippine Manila Philippines

  • :
Cherry Blossoms Hotel
Cherry Blossoms Hotel

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 279m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kimberly Manila
Hotel Kimberly Manila

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 297m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tropicana Suites
Tropicana Suites

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 364m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Eurotel Pedro Gil
Eurotel Pedro Gil

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 364m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ralph Anthony Suites
Ralph Anthony Suites

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 369m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
JMM Grand Suites
JMM Grand Suites

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 400m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tambayan Capsule Hostel
Tambayan Capsule Hostel

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 405m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Toilena Room and Board
Toilena Room and Board

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 423m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Motel 168
Motel 168

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 430m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bayview Designers Suites
Bayview Designers Suites

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 440m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
City State Tower Hotel
City State Tower Hotel

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 443m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regency Grand Suites
Regency Grand Suites

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 445m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Palm Plaza Hotel
Palm Plaza Hotel

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 454m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Pearl Manila Hotel
The Pearl Manila Hotel

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 464m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Silver Oaks Suite Hotel
Silver Oaks Suite Hotel

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 467m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manila Manor Hotel
Manila Manor Hotel

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 470m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gran Prix Manila
Gran Prix Manila

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 500m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Garden Plaza Hotel & Suites
The Garden Plaza Hotel & Suites

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 502m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rothman Hotel
Rothman Hotel

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 502m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel 1632
Hostel 1632

Cách Bệnh viện đa khoa Philippine 505m
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam