Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

130 Khách sạn gần Bảo tàng Metropolitan Manila Philippines

  • :
Hotel Kimberly Manila
Hotel Kimberly Manila

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.5km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Atrium Hotel
Atrium Hotel

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.5km
Khu vực Thành phố Pasay
Xem bản đồ
Đặt phòng
Boulevard Mansion Hotel
Boulevard Mansion Hotel

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.5km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alejandra Hotel and Suites
Alejandra Hotel and Suites

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.5km
Khu vực Thành phố Makati
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gaius Pension Inn
Gaius Pension Inn

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.5km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Victoria Court Gil Puyat
Victoria Court Gil Puyat

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.6km
Khu vực Thành phố Pasay
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nirain Suites
Nirain Suites

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.6km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cherry Blossoms Hotel
Cherry Blossoms Hotel

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Leez Inn
Leez Inn

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.7km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
City State Tower Hotel
City State Tower Hotel

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.7km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
DCircle Hotel
DCircle Hotel

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.7km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Juliano
Hotel Juliano

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Hotel La Corona Manila
Best Western Hotel La Corona Manila

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.9km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rosas Garden Hotel
Rosas Garden Hotel

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.9km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
M Hotel Manila
M Hotel Manila

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.9km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
Time Traveller's Hotel
Time Traveller's Hotel

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Toilena Room and Board
Toilena Room and Board

Cách Bảo tàng Metropolitan 1.9km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZEN Rooms Palanan
ZEN Rooms Palanan

Cách Bảo tàng Metropolitan 2.0km
Khu vực Thành phố Makati
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ralph Anthony Suites
Ralph Anthony Suites

Cách Bảo tàng Metropolitan 2.0km
Khu vực Manila
Xem bản đồ
Đặt phòng
My Dian Suites
My Dian Suites

Cách Bảo tàng Metropolitan 2.0km
Khu vực Thành phố Makati
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam