Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

37 Khách sạn gần Trung tâm Hội nghị Baguio Khu nông thực phẩm Bắc Luzon Philippines

  • :
Microtel Inn & Suites by Wyndham Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Cielito Hotel Baguio
El Cielito Hotel Baguio

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 451m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Vallejo
Casa Vallejo

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 496m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chalet Baguio
Chalet Baguio

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 636m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Griffin Lodge
Griffin Lodge

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 642m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Henrico - Legarda
Hotel Henrico - Legarda

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 649m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mega Tower Residences
Mega Tower Residences

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 747m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Venus Parkview Hotel
Venus Parkview Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 749m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citylight Hotel
Citylight Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 863m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Casa Bianca
La Casa Bianca

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 869m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Baguio Burnham Suites
Baguio Burnham Suites

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 934m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Baguio City Center Hotel
Baguio City Center Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 952m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mountain Lodge
Mountain Lodge

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 1.1km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Baguio Holiday Villas
Baguio Holiday Villas

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Heritage Mansion
The Heritage Mansion

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Azalea Residences Baguio
Azalea Residences Baguio

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 1.2km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Paladin Hotel
Paladin Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 1.2km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Eurotel Baguio
Eurotel Baguio

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 1.2km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Cosmopolitan
Hotel Cosmopolitan

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 1.6km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
St. Patrick Village
St. Patrick Village

Cách Trung tâm Hội nghị Baguio 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam