Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

37 Khách sạn gần Trại huấn luyện Giáo viên Khu nông thực phẩm Bắc Luzon Philippines

  • :
Prestige Vacation Apartments - Bonbel Condominium
Xem bản đồ
Đặt phòng
Azalea Residences Baguio
Azalea Residences Baguio

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 267m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mountain Lodge
Mountain Lodge

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 310m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Newtown Plaza Hotel
Newtown Plaza Hotel

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 419m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Casa Bianca
La Casa Bianca

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 509m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
St. Patrick Village
St. Patrick Village

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 587m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citylight Hotel
Citylight Hotel

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 874m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mega Tower Residences
Mega Tower Residences

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 913m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Cielito Hotel Baguio
El Cielito Hotel Baguio

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 938m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Vallejo
Casa Vallejo

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 971m
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Albergo Hotel
Albergo Hotel

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 1.1km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Microtel Inn & Suites by Wyndham Baguio
Microtel Inn & Suites by Wyndham Baguio

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 1.1km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Baguio City Center Hotel
Baguio City Center Hotel

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 1.3km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Elizabeth Baguio
Hotel Elizabeth Baguio

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 1.3km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chalet Baguio
Chalet Baguio

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 1.3km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
AIM Conference Center Baguio
AIM Conference Center Baguio

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 1.4km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ridgewood Residence
Ridgewood Residence

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 1.5km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Baguio Tiptop Vacation Homes
Baguio Tiptop Vacation Homes

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 1.5km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Venus Parkview Hotel
Venus Parkview Hotel

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 1.7km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng
Griffin Lodge
Griffin Lodge

Cách Trại huấn luyện Giáo viên 1.7km
Khu vực Thành phố Baguio
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam