Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

22 Khách sạn gần Thủy cung Đảo Mactan Đảo Cebu Philippines

  • :
EGI Resort and Hotel
EGI Resort and Hotel

Cách Thủy cung Đảo Mactan 54m
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ocean Cruise Hotel
Ocean Cruise Hotel

Cách Thủy cung Đảo Mactan 158m
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maribago Seaview Pension and Spa
Maribago Seaview Pension and Spa

Cách Thủy cung Đảo Mactan 207m
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cebu White Sands Resort and Spa
Cebu White Sands Resort and Spa

Cách Thủy cung Đảo Mactan 212m
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
JPark Island Resort & Waterpark
JPark Island Resort & Waterpark

Cách Thủy cung Đảo Mactan 426m
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maribago Bluewater Beach Resort
Maribago Bluewater Beach Resort

Cách Thủy cung Đảo Mactan 438m
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nordtropic Resort and Residences
Nordtropic Resort and Residences

Cách Thủy cung Đảo Mactan 684m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bluefins Resort
Bluefins Resort

Cách Thủy cung Đảo Mactan 705m
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blue Garden Resort
Blue Garden Resort

Cách Thủy cung Đảo Mactan 765m
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alfheim Resort
Alfheim Resort

Cách Thủy cung Đảo Mactan 903m
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Costabella Tropical Beach Hotel
Costabella Tropical Beach Hotel

Cách Thủy cung Đảo Mactan 1.0km
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
San's Inn Mactan
San's Inn Mactan

Cách Thủy cung Đảo Mactan 1.6km
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
John Mig Hotel
John Mig Hotel

Cách Thủy cung Đảo Mactan 1.8km
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sotogrande Hotel And Resort
Sotogrande Hotel And Resort

Cách Thủy cung Đảo Mactan 2.2km
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Crimson Resort and Spa Mactan
Crimson Resort and Spa Mactan

Cách Thủy cung Đảo Mactan 2.4km
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dee GuestHouse
Dee GuestHouse

Cách Thủy cung Đảo Mactan 2.5km
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Mirada Hotel
La Mirada Hotel

Cách Thủy cung Đảo Mactan 2.6km
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vista Mar Beach Resort and Country Club
Vista Mar Beach Resort and Country Club

Cách Thủy cung Đảo Mactan 2.6km
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sebastien Hotel
Sebastien Hotel

Cách Thủy cung Đảo Mactan 2.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel San Francisco
Hotel San Francisco

Cách Thủy cung Đảo Mactan 2.8km
Khu vực Lapu Lapu
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam