Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Mức giá

07 Khách sạn gần Bảo tàng Ngoài trời Nhà nông trại Cổ Osaka Nhật Bản

  • :
GR Hotel Esaka
GR Hotel Esaka

Cách Bảo tàng Ngoài trời Nhà nông trại Cổ 1.8km
Khu vực Osaka (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Claiton Esaka
Hotel Claiton Esaka

Cách Bảo tàng Ngoài trời Nhà nông trại Cổ 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shin-Osaka Esaka Tokyu REI HOTEL
Shin-Osaka Esaka Tokyu REI HOTEL

Cách Bảo tàng Ngoài trời Nhà nông trại Cổ 2.4km
Khu vực Osaka (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
HOTEL LiVEMAX Esaka
HOTEL LiVEMAX Esaka

Cách Bảo tàng Ngoài trời Nhà nông trại Cổ 2.6km
Khu vực Osaka (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sunny Stone Hotel
Sunny Stone Hotel

Cách Bảo tàng Ngoài trời Nhà nông trại Cổ 2.6km
Khu vực Osaka (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Azul Esaka
Azul Esaka

Cách Bảo tàng Ngoài trời Nhà nông trại Cổ 2.3km
Khu vực Osaka (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sunny Stone Hotel II
Sunny Stone Hotel II

Cách Bảo tàng Ngoài trời Nhà nông trại Cổ 2.6km
Khu vực Osaka (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam