Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Khu vực

Tìm thấy 310 khách sạn tại Okinawa

  • :
Guesthouse CamCam Okinawa
Guesthouse Kerama
Koza Share House - Caters to Women
Grace Naha
Xem bản đồ
Đặt phòng
Little Asia – Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Goyah-so Guesthouse
My Place
Andon Matsuokan
Andon Makishikan
Hotel Peace Land Naha
Xem bản đồ
Đặt phòng
Okinawa Sora House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Okinawa guest house grand naha
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Stork
Xem bản đồ
Đặt phòng
Star Capsule
White Terrace Tsuboya Guesthouse
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sunset American
Roco Inn Matsuyama
Xem bản đồ
Đặt phòng
APA Hotel Naha
Xem bản đồ
Đặt phòng
Naha Central Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam