Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

416 Khách sạn gần Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) Kyoto Nhật Bản

  • :
Gion Hatanaka
Gion Hatanaka

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.0km
Khu vực Kyoto (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
galleria del ponte Higashiyama JH

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gion Koyuan
Gion Koyuan

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.0km
Khu vực Kyoto (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gion Minami Banka

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Machiya Maya Gion

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Higashiyama House

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Guest House Kyoto Tachibanaya Imakumano

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
BRIAN

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gion-Kyuraku

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.1km
Khu vực Kyoto (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Theatre and Library Residence -Kyoto Imagumano-

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kiyomizu Villa

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kuraya Yamatooji-Gojo

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
KYOTO Guesthouse higashiyamananajyo
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kiyomizu Gojo Sumitsugu

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maison Le Reve

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Machiya Daikokucho

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Guest House Higashiyama
Guest House Higashiyama

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.3km
Khu vực Kyoto (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jizo House

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gojo Machiya
Gojo Machiya

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.3km
Khu vực Kyoto (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Shuhokaku
Hotel Shuhokaku

Cách Đền Kiyomizu (Kiyomizu-dera) 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam