Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

69 Khách sạn gần Chùa Vàng (Kinkakuji) Kyoto Nhật Bản

  • :
Theatre and Library Residence -Kyoto Murasakino-
Theatre and Library Residence -Kyoto Murasakino-

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 738m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oinaido
Oinaido

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 834m
Xem bản đồ
Đặt phòng
COTO Kyoto Kinkakuji
COTO Kyoto Kinkakuji

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 896m
Xem bản đồ
Đặt phòng
HATAGOYA Kamishichiken
HATAGOYA Kamishichiken

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Guesthouse Hana
Guesthouse Hana

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mosaic Machiya KSK
Mosaic Machiya KSK

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kamishichiken Umenotoan
Kamishichiken Umenotoan

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Denshin-An
Denshin-An

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 1.4km
Khu vực Kyoto (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Green Gables Miyako
Green Gables Miyako

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 1.6km
Khu vực Kyoto (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nishijin Rozanji
Nishijin Rozanji

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
SHOW-AN
SHOW-AN

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 1.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rokko
Rokko

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 1.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ryokan Nenrinbo
Ryokan Nenrinbo

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 1.7km
Khu vực Kyoto (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Green Gables
Green Gables

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 1.7km
Khu vực Kyoto (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
UHOKU
UHOKU

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
hale Temari - Kyoto Gosho
hale Temari - Kyoto Gosho

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 2.2km
Khu vực Kyoto
Xem bản đồ
Đặt phòng
Guest House Wasabi Kyoto Soba
Guest House Wasabi Kyoto Soba

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 2.2km
Khu vực Kyoto
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Mundo
Hostel Mundo

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kyomachiya Nishijin-an
Kyomachiya Nishijin-an

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 2.6km
Khu vực Kyoto (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
SWISS KYOTO HORIKAWA WEST GUESTHOUSE
SWISS KYOTO HORIKAWA WEST GUESTHOUSE

Cách Chùa Vàng (Kinkakuji) 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam