08 Khách sạn gần Chùa Phật Xanh Pê-téc-pua Nga

  • :
Hotel Park Krestovskiy
Xem bản đồ
Đặt phòng
My Hostel
My Hostel

Cách Chùa Phật 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
My Hotel
My Hotel

Cách Chùa Phật 2.4km
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Vashoff Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alfavit Hotel
Alfavit Hotel

Cách Chùa Phật 2.7km
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nord House
Nord House

Cách Chùa Phật 2.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Boutique Hotel Grand
Xem bản đồ
Đặt phòng
Boutique Hotel Graftio
Boutique Hotel Graftio

Cách Chùa Phật 3.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam