Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

42 Khách sạn gần Bảo tàng Nhà Chaliapin Xanh Pê-téc-pua Nga

  • :
Boutique Hotel Graftio
Boutique Hotel Graftio

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 85m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Andersen Hotel
Andersen Hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 177m
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bon Voyage hotel
Bon Voyage hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 478m
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Stony Island Hotel on Kamennoostrovskiy
Xem bản đồ
Đặt phòng
Guyot Business Boutique Hotel
Guyot Business Boutique Hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 597m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amsterdam Hotel
Amsterdam Hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 612m
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regina Hotel
Regina Hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 935m
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hotel Petrogradsky
Grand Hotel Petrogradsky

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 956m
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alfavit Hotel
Alfavit Hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 1.1km
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rinaldi at Petrogradskaya
Rinaldi at Petrogradskaya

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 1.2km
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Old Town Mini-Hotel
Old Town Mini-Hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 1.2km
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Vashoff Hotel
Le Vashoff Hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 1.3km
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Novye Komnaty Bolshoy 45 Hotel
Novye Komnaty Bolshoy 45 Hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Eurasia Hotel
Eurasia Hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 1.4km
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
My Hostel
My Hostel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vedensky Hotel
Vedensky Hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 1.5km
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
My Hotel
My Hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 1.5km
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Anturage
Anturage

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 1.6km
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng
Premium Hotel Zabava
Premium Hotel Zabava

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mary Hotel
Mary Hotel

Cách Bảo tàng Nhà Chaliapin 1.8km
Khu vực Xanh Pê-téc-bua
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam