Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

06 Khách sạn gần Quảng trường Chiến thắng Moscow Nga

  • :
Novotel Moscow City
Novotel Moscow City

Cách Quảng trường Chiến thắng 1.5km
Khu vực Moscow (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Imperia City
Imperia City

Cách Quảng trường Chiến thắng 1.8km
Khu vực Moscow (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hills Hotel
Hills Hotel

Cách Quảng trường Chiến thắng 2.1km
Khu vực Moscow (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel AST Hof
Hotel AST Hof

Cách Quảng trường Chiến thắng 2.1km
Khu vực Moscow (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Proton Business Hotel
Proton Business Hotel

Cách Quảng trường Chiến thắng 2.7km
Khu vực Moscow (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Panorama City Hotel

Cách Quảng trường Chiến thắng 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam