08 Khách sạn gần Nhà thờ Rosenau Kaliningrad Nga

  • :
Zolotaya Bukhta
Zolotaya Bukhta

Cách Nhà thờ Rosenau 2.1km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
KoikaGo
KoikaGo

Cách Nhà thờ Rosenau 2.2km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marton Palace Kaliningrad
Marton Palace Kaliningrad

Cách Nhà thờ Rosenau 2.3km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
HELIOPARK Kaiserhof
HELIOPARK Kaiserhof

Cách Nhà thờ Rosenau 2.4km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Deima
Hotel Deima

Cách Nhà thờ Rosenau 2.5km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Golden Night
Hotel Golden Night

Cách Nhà thờ Rosenau 2.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oh, my Kant!

Cách Nhà thờ Rosenau 2.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Skipper Hotel
Skipper Hotel

Cách Nhà thờ Rosenau 2.6km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam