Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

21 Khách sạn gần Cổng Ausfaler Kaliningrad Nga

  • :
Moskva Hotel
Moskva Hotel

Cách Cổng Ausfaler 891m
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel ibis Kaliningrad Center
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kaliningrad
Hotel Kaliningrad

Cách Cổng Ausfaler 1.2km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Radisson Hotel Kaliningrad
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chaika Hotel
Chaika Hotel

Cách Cổng Ausfaler 1.7km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amalienau Hostel & Apartments
Amalienau Hostel & Apartments

Cách Cổng Ausfaler 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
HELIOPARK Kaiserhof
HELIOPARK Kaiserhof

Cách Cổng Ausfaler 1.9km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marton Palace Kaliningrad
Xem bản đồ
Đặt phòng
KoikaGo
KoikaGo

Cách Cổng Ausfaler 2.0km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zolotaya Bukhta
Zolotaya Bukhta

Cách Cổng Ausfaler 2.0km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mayak Hotel
Mayak Hotel

Cách Cổng Ausfaler 3.0km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blues Hotel
Blues Hotel

Cách Cổng Ausfaler 1.4km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Tchaikovsky
Hotel Tchaikovsky

Cách Cổng Ausfaler 1.6km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Skipper Hotel
Skipper Hotel

Cách Cổng Ausfaler 1.8km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oh, my Kant!

Cách Cổng Ausfaler 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oh, my Kant! On Yablonevaya

Cách Cổng Ausfaler 2.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dona Hotel
Dona Hotel

Cách Cổng Ausfaler 2.3km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fridrichshoff
Fridrichshoff

Cách Cổng Ausfaler 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oberteich Hotel
Oberteich Hotel

Cách Cổng Ausfaler 2.7km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Severin
Villa Severin

Cách Cổng Ausfaler 3.0km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam