Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

21 Khách sạn gần Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III Kaliningrad Nga

  • :
Hotel Kaliningrad
Hotel Kaliningrad

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 664m
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel ibis Kaliningrad Center
Hotel ibis Kaliningrad Center

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 915m
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Radisson Hotel Kaliningrad
Radisson Hotel Kaliningrad

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 990m
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
HELIOPARK Kaiserhof
HELIOPARK Kaiserhof

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 1.3km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marton Olimpic
Marton Olimpic

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zolotaya Bukhta
Zolotaya Bukhta

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 2.0km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
KoikaGo
KoikaGo

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 2.1km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Moskva Hotel
Moskva Hotel

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 2.1km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marton Palace Kaliningrad
Marton Palace Kaliningrad

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 2.2km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Golden Night
Hotel Golden Night

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 2.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amalienau Hostel & Apartments
Amalienau Hostel & Apartments

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 3.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dona Hotel
Dona Hotel

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 716m
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Skipper Hotel
Skipper Hotel

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 1.1km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oberteich Hotel
Oberteich Hotel

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 1.7km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Severin
Villa Severin

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 1.9km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Oberteich Lux
Hotel Oberteich Lux

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 2.0km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Glamour
Glamour

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 2.1km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tourist Hotel Kaliningrad
Tourist Hotel Kaliningrad

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 2.1km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oh, my Kant!

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Paraiso hotel
Paraiso hotel

Cách Bảo tàng Quân sự Pháo đài 5 Vua Frederick Wilhelm III 2.5km
Khu vực Ca-li-nin-grát
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam