Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

22 Khách sạn gần Nhà thờ St. Maryl's Vùng Southland New Zealand

  • :
Invercargill Apartment Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kelvin Hotel
Kelvin Hotel

Cách Nhà thờ St. Maryl's 402m
Khu vực Thành phố Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quest Invercargill Serviced Apartments
Xem bản đồ
Đặt phòng
Victoria Railway Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Birchwood Manor Motel
Xem bản đồ
Đặt phòng
ASURE Townsman Motor Lodge
Xem bản đồ
Đặt phòng
Balmoral Lodge Motel
Balmoral Lodge Motel

Cách Nhà thờ St. Maryl's 1.1km
Khu vực Thành phố Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
295 On Tay Motel
295 On Tay Motel

Cách Nhà thờ St. Maryl's 1.3km
Khu vực Thành phố Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colonial Motels on Mary Street
Xem bản đồ
Đặt phòng
Colonial on Tay
Colonial on Tay

Cách Nhà thờ St. Maryl's 1.5km
Khu vực Thành phố Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
Comfort Inn Tayesta
Comfort Inn Tayesta

Cách Nhà thờ St. Maryl's 1.6km
Khu vực Thành phố Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
Surrey Court Motels
Surrey Court Motels

Cách Nhà thờ St. Maryl's 1.8km
Khu vực Thành phố Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
Homestead Villa Motel
Homestead Villa Motel

Cách Nhà thờ St. Maryl's 1.8km
Khu vực Thành phố Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
Queens Park Motels
Queens Park Motels

Cách Nhà thờ St. Maryl's 2.2km
Khu vực Thành phố Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bella Vista Motel Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yarrow Motel

Cách Nhà thờ St. Maryl's 1.0km
Khu vực Thành phố Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ashlar Motel

Cách Nhà thờ St. Maryl's 1.1km
Khu vực Thành phố Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tower Lodge Motel
Tower Lodge Motel

Cách Nhà thờ St. Maryl's 1.2km
Khu vực Thành phố Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
Heritage Court Motel

Cách Nhà thờ St. Maryl's 1.4km
Khu vực Thành phố Invercargill
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam