Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

15 Khách sạn gần Phòng triển lãm Grainstore Vùng Otago New Zealand

  • :
Brydone Hotel Oamaru
Brydone Hotel Oamaru

Cách Phòng triển lãm Grainstore 468m
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Eden Gardens Motel
Eden Gardens Motel

Cách Phòng triển lãm Grainstore 997m
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pen-y-bryn Lodge
Pen-y-bryn Lodge

Cách Phòng triển lãm Grainstore 1.2km
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oamaru TOP 10 Holiday Park
Oamaru TOP 10 Holiday Park

Cách Phòng triển lãm Grainstore 1.2km
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alpine Motel
Alpine Motel

Cách Phòng triển lãm Grainstore 1.3km
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
289 Midway Motel
289 Midway Motel

Cách Phòng triển lãm Grainstore 1.3km
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
AAA Thames Court Motel
AAA Thames Court Motel

Cách Phòng triển lãm Grainstore 1.4km
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Highway House B and B
Highway House B and B

Cách Phòng triển lãm Grainstore 2.3km
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oamaru Motor Lodge
Oamaru Motor Lodge

Cách Phòng triển lãm Grainstore 2.4km
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Heritage Court Motor Lodge
Heritage Court Motor Lodge

Cách Phòng triển lãm Grainstore 2.5km
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Douglas
The Douglas

Cách Phòng triển lãm Grainstore 616m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Eden Gardens Backpackers

Cách Phòng triển lãm Grainstore 1.0km
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bella Vista Motel Oamaru
Bella Vista Motel Oamaru

Cách Phòng triển lãm Grainstore 1.0km
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ambassador Motor Lodge
Ambassador Motor Lodge

Cách Phòng triển lãm Grainstore 2.0km
Khu vực Thị trấn Oamaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam