Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

45 Khách sạn gần South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) Vùng Nelson – Tasman New Zealand

  • :
Harbourside Lodge
Harbourside Lodge

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 763m
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Palms Motel
Palms Motel

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.2km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Sails Nelson
The Sails Nelson

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.2km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Trafalgar Lodge
Trafalgar Lodge

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.3km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cedar Grove Motor Lodge
Cedar Grove Motor Lodge

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.3km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
DeLorenzo's Studio Apartments
DeLorenzo's Studio Apartments

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.3km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Trailways Hotel Nelson
Trailways Hotel Nelson

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.3km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cambria House
Cambria House

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.6km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tasman Bay Backpackers
Tasman Bay Backpackers

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.6km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Palazzo Motor Lodge
Palazzo Motor Lodge

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.8km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rutherford Hotel Nelson
Rutherford Hotel Nelson

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.8km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quest Nelson
Quest Nelson

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.9km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Innbetween Lodge and Backpackers
The Innbetween Lodge and Backpackers

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apartments Paradiso
Apartments Paradiso

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.9km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Century Park Motor Lodge
Century Park Motor Lodge

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 1.9km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chelsea Park Motor Lodge
Chelsea Park Motor Lodge

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 2.0km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shelbourne Villa
Shelbourne Villa

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 2.1km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Admirals Motor Inn
Admirals Motor Inn

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 2.2km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nikau Apartments
Nikau Apartments

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 2.2km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quality Inn Nelson
Quality Inn Nelson

Cách South Pacific Distillery (Nhà máy rượu Nam Thái Bình Dương) 2.2km
Khu vực Thành phố Nelson
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam