Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Khu vực

Tìm thấy 209 khách sạn tại Vùng Bay of Plenty

  • :
Rotorua Thermal Holiday Park
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Backyard Inn
Harbinger House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cosy Corner Holiday Park
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Hotel Rotorua
Kuirau Park Motor Lodge
Ann’s Volcanic Motel
Golden Glow Motel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ohiwa Holiday Park
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gateway International Motel
Rotorua Motel
SilverOaks Hotel Geyserland
Robroy Motor Inn
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ashleigh Court Motel
BK's Rotorua Motor Lodge

Du lịch Việt Nam