Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

34 Khách sạn gần Trung tâm mua sắm Workshop Mall Kwazulu-Natal Nam Phi

  • :
The Royal Hotel
The Royal Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 352m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Albany Hotel
The Albany Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 363m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Durban
Hilton Durban

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 438m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Road Lodge Durban
Road Lodge Durban

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 489m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Island Hotel
Island Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 803m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Lodge Hotel Durban
City Lodge Hotel Durban

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 818m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pavilion Hotel Durban
Pavilion Hotel Durban

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 1.2km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Balmoral Hotel
The Balmoral Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 1.3km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Parade Hotel
Parade Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 1.3km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Palace Resort and Spa
The Palace Resort and Spa

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 1.3km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Protea Hotel Edward
Protea Hotel Edward

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 1.3km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beach Hotel
Beach Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 1.3km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
10 South
10 South

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 1.5km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tropicana Hotel
Tropicana Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 1.5km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oceanic
Oceanic

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 1.6km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Belaire Suites
Belaire Suites

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 1.8km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Blue Waters Hotel
The Blue Waters Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 2.0km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Concierge
The Concierge

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 2.0km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Garland Place
Garland Place

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa La Palma
Villa La Palma

Cách Trung tâm mua sắm Workshop Mall 2.6km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam