Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

35 Khách sạn gần Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban Kwazulu-Natal Nam Phi

  • :
Hilton Durban
Hilton Durban

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 97m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Lodge Hotel Durban
City Lodge Hotel Durban

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 375m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Albany Hotel
The Albany Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 621m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pavilion Hotel Durban
Pavilion Hotel Durban

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 734m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Royal Hotel
The Royal Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 738m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Road Lodge Durban
Road Lodge Durban

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 745m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Palace Resort and Spa
The Palace Resort and Spa

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 826m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Parade Hotel
Parade Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 840m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Protea Hotel Edward
Protea Hotel Edward

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 899m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Balmoral Hotel
The Balmoral Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 912m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beach Hotel
Beach Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 941m
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oceanic
Oceanic

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 1.2km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
10 South
10 South

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 1.2km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Island Hotel
Island Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 1.3km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tropicana Hotel
Tropicana Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 1.3km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Belaire Suites
Belaire Suites

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 1.4km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Blue Waters Hotel
The Blue Waters Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 1.6km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Concierge
The Concierge

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 1.9km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng
Florida Park Hotel
Florida Park Hotel

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
313 Cowey Guesthouse
313 Cowey Guesthouse

Cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế Durban 2.6km
Khu vực Thành phố Durban
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam