Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

14 Khách sạn gần Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi Johannesburg Nam Phi

  • :
Protea Hotel Capital
Protea Hotel Capital

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 1.6km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arcadia Hotel
Arcadia Hotel

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 1.6km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Morning Star Express Hotel
Morning Star Express Hotel

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 1.7km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Burgers Park Hotel
Burgers Park Hotel

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 1.8km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Premier Hotel Pretoria
Premier Hotel Pretoria

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 2.0km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Express Pretoria Sunnypark
Holiday Inn Express Pretoria Sunnypark

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 2.1km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Akanani Apartments
Akanani Apartments

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 2.1km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manhattan Hotel
Manhattan Hotel

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 2.1km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amper Bo Guesthouse
Amper Bo Guesthouse

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 2.3km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 224
Hotel 224

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 2.3km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sheraton Pretoria Hotel
Sheraton Pretoria Hotel

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 2.5km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Melvin Residence Guest House
Melvin Residence Guest House

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 2.8km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Muckleneuk Manor
Muckleneuk Manor

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 2.9km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Zieshaan
Villa Zieshaan

Cách Vườn Bách thú Quốc gia Nam Phi 1.8km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam