Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

21 Khách sạn gần Quảng trường Strijdom Johannesburg Nam Phi

  • :
Protea Hotel Capital
Protea Hotel Capital

Cách Quảng trường Strijdom 581m
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Morning Star Express Hotel
Morning Star Express Hotel

Cách Quảng trường Strijdom 621m
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Burgers Park Hotel
Burgers Park Hotel

Cách Quảng trường Strijdom 750m
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Express Pretoria Sunnypark
Xem bản đồ
Đặt phòng
Manhattan Hotel
Manhattan Hotel

Cách Quảng trường Strijdom 1.2km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arcadia Hotel
Arcadia Hotel

Cách Quảng trường Strijdom 1.2km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Akanani Apartments
Akanani Apartments

Cách Quảng trường Strijdom 1.3km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Premier Hotel Pretoria
Premier Hotel Pretoria

Cách Quảng trường Strijdom 1.4km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 224
Hotel 224

Cách Quảng trường Strijdom 1.6km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Muckleneuk Manor
Muckleneuk Manor

Cách Quảng trường Strijdom 1.8km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sheraton Pretoria Hotel
Sheraton Pretoria Hotel

Cách Quảng trường Strijdom 1.9km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
TreeTops & Treats Guest House
TreeTops & Treats Guest House

Cách Quảng trường Strijdom 2.2km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Melvin Residence Guest House
Melvin Residence Guest House

Cách Quảng trường Strijdom 2.3km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Illyria House
Illyria House

Cách Quảng trường Strijdom 2.4km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maple's Guest House
Maple's Guest House

Cách Quảng trường Strijdom 2.4km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Court Classique Suite Hotel
Court Classique Suite Hotel

Cách Quảng trường Strijdom 2.4km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amper Bo Guesthouse
Amper Bo Guesthouse

Cách Quảng trường Strijdom 2.4km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Absolute Farenden Apartments
Absolute Farenden Apartments

Cách Quảng trường Strijdom 2.7km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Zieshaan
Villa Zieshaan

Cách Quảng trường Strijdom 788m
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng
12 on Brecher
12 on Brecher

Cách Quảng trường Strijdom 2.7km
Khu vực Thành phố Pretoria
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam