Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

24 Khách sạn gần Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi Johannesburg Nam Phi

  • :
Urban Hip Hotels - Splice Riviera
Urban Hip Hotels - Splice Riviera

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 849m
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Worcester Cottage and Suite
Worcester Cottage and Suite

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Four Seasons Hotel The Westcliff, Johannesburg
Four Seasons Hotel The Westcliff, Johannesburg

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 1.2km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Foxwood House
Foxwood House

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 1.2km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Simonne
Villa Simonne

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 1.6km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sunnyside Park Hotel
Sunnyside Park Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 1.7km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Residence Boutique Hotel
The Residence Boutique Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 1.7km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Winston Hotel
The Winston Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 1.8km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
10 2nd Avenue Houghton Estate
10 2nd Avenue Houghton Estate

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 1.8km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Monarch Hotel
Monarch Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 1.9km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
54 On Bath
54 On Bath

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 2.0km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Crowne Plaza Johannesburg - The Rosebank
Crowne Plaza Johannesburg - The Rosebank

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 2.0km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
C.A.G The Vantage
C.A.G The Vantage

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Courtyard Rosebank
Courtyard Rosebank

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 2.1km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Rosebank
Holiday Inn Rosebank

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 2.2km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hyatt Regency Johannesburg
Hyatt Regency Johannesburg

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 2.3km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Clico Boutique Hotel
Clico Boutique Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 2.4km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Maki on 54
Le Maki on 54

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Capital on Bath
The Capital on Bath

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 2.5km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Munro Boutique Hotel
The Munro Boutique Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi 2.5km
Khu vực Thành phố Johannesburg
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam