Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

24 Khách sạn gần Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth Eastern Cape Nam Phi

  • :
The Grand Hotel
The Grand Hotel

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 383m
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Paxton Hotel
The Paxton Hotel

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 1.1km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
Doncaster Cottages
Doncaster Cottages

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 1.4km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zareba B&B Guest House
Zareba B&B Guest House

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Urban Hip Hotels - The Vic
Urban Hip Hotels - The Vic

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 1.6km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aristotle Guest House
Aristotle Guest House

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 2.0km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bishops Inn
Bishops Inn

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 2.1km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
At Nine Ferndale
At Nine Ferndale

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 2.4km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
Algoa Bay Bed & Breakfast
Algoa Bay Bed & Breakfast

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 2.4km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aqua Marine Guest House
Aqua Marine Guest House

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 2.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lungile Lodge
Lungile Lodge

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 2.6km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
Road Lodge Port Elizabeth Airport
Road Lodge Port Elizabeth Airport

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 2.7km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Kelway Hotel
The Kelway Hotel

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 2.9km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
Brookes Hill Suites
Brookes Hill Suites

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 2.9km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Chapman Hotel & Conference Centre
The Chapman Hotel & Conference Centre

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 3.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Dondi Lodge
The Dondi Lodge

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 799m
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
Belvedere Cottages
Belvedere Cottages

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 967m
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
10 on Cape
10 on Cape

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 1.4km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
Victoria & Alfred Guest House
Victoria & Alfred Guest House

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 2.3km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng
Treetops Guesthouse
Treetops Guesthouse

Cách Tòa Thị chính Thành phố Cảng Elizabeth 2.3km
Khu vực Thành phố Cảng Elizabeth
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam