Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

325 Khách sạn gần Nhà thờ Groote Kerk Cape Town Nam Phi

  • :
Adderley Hotel
Adderley Hotel

Cách Nhà thờ Groote Kerk 47m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Express City Centre
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cape Diamond Hotel
Cape Diamond Hotel

Cách Nhà thờ Groote Kerk 119m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taj Cape Town
Taj Cape Town

Cách Nhà thờ Groote Kerk 156m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Three Cities Mandela Rhodes Place Hotel and Spa
Xem bản đồ
Đặt phòng
Three Cities Inn on the Square
Xem bản đồ
Đặt phòng
Townhouse Hotel
Townhouse Hotel

Cách Nhà thờ Groote Kerk 245m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tudor Hotel
Tudor Hotel

Cách Nhà thờ Groote Kerk 247m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
91 Loop
91 Loop

Cách Nhà thờ Groote Kerk 350m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Daddy Hotel
Grand Daddy Hotel

Cách Nhà thờ Groote Kerk 377m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Urban Chic Boutique Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cape Heritage Hotel
Cape Heritage Hotel

Cách Nhà thờ Groote Kerk 463m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pepperclub Hotel & Spa
Pepperclub Hotel & Spa

Cách Nhà thờ Groote Kerk 477m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Strand Tower Hotel
Strand Tower Hotel

Cách Nhà thờ Groote Kerk 482m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cape Town Lodge Hotel
Cape Town Lodge Hotel

Cách Nhà thờ Groote Kerk 529m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Cape Town City Centre
Xem bản đồ
Đặt phòng
Long Street Boutique Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Daddy Long Legs Self Catering Apartments
Daddy Long Legs Self Catering Apartments

Cách Nhà thờ Groote Kerk 561m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel On St Georges
Hotel On St Georges

Cách Nhà thờ Groote Kerk 564m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dutch Manor Antique Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam