Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

343 Khách sạn gần Bảo tàng Vàng Châu Phi Cape Town Nam Phi

  • :
Strand Tower Hotel
Strand Tower Hotel

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 189m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Capital Mirage
The Capital Mirage

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 211m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cape Heritage Hotel
Cape Heritage Hotel

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 213m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Daddy Hotel
Grand Daddy Hotel

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 262m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Molo Lolo Lodge
Molo Lolo Lodge

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 266m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
91 Loop
91 Loop

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 335m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
De Waterkant Village
De Waterkant Village

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 362m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
De Waterkant Luxury Apartments
De Waterkant Luxury Apartments

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 377m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Charles Guest House
The Charles Guest House

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 378m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tudor Hotel
Tudor Hotel

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 390m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Three Cities Inn on the Square
Three Cities Inn on the Square

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 406m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Icon Luxury Apartments
Icon Luxury Apartments

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 408m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Cape Town City Centre
Hilton Cape Town City Centre

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 420m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel On St Georges
Hotel On St Georges

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 446m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Harbouredge Apartments
Harbouredge Apartments

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 448m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
De Waterkant House
De Waterkant House

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 468m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Lodge V & A Waterfront
City Lodge V & A Waterfront

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 472m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Protea Hotel North Wharf
Protea Hotel North Wharf

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 478m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hollow on the Square
Hollow on the Square

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 482m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cape Town Lodge Hotel
Cape Town Lodge Hotel

Cách Bảo tàng Vàng Châu Phi 494m
Khu vực Thành phố Cape Town
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam