Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Khách sạn đã xem

  Nam Nghi Phu Quoc Island

  :
  : Cửa Cạn :
  Nam Nghi Phu Quoc Island
  91698982
  93327389
  93327462
  94518066
  98621824
  105276255
  nam nghi phu quoc
  nam nghi phu quoc.png1
  Zalo_ScreenShot_7_7_2017_145034
  nam nghi 2 đơn
  nam nghi 2 đơn

  Khuyến mãi du lịch

  Đặt trước 60 ngày - Giảm 10% | Hotel | Đến 31-10-2017
  Đặt trước 90 ngày - Giảm 15% | Hotel | Đến 31-10-2017
  Đặt trước 60 ngày - Giảm 10% | Villa | Đến 31-10-2017
  Đặt trước 90 ngày - Giảm 15% | Villa | Đến 31-10-2017
  Lưu trú 3 đêm - Miễn phí 1 đêm | Hotel | Đến 31-10-2017 | Giá bên dưới đã giảm cho mỗi đêm
  Lưu trú 3 đêm - Miễn phí 1 đêm | Villa | Đến 31-10-2017 | Giá bên dưới đã giảm cho mỗi đêm
  (Đơn vị tính là 1000đ)
  Chờ xác nhận Xác nhận ngay
  Ngày đến
  Đêm
  Ngày đi
  Lưu trú 3 đêm - Miễn phí 1 đêm | Hotel | Đến 31-10-2017 | Giá bên dưới đã giảm cho mỗi đêm
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Blue Ocean Deluxe - Stay 3 Pay 2
  220
  Blue Ocean Premier Deluxe - Stay 3 Pay 2
  220
  Blue Ocean Suite - 1 Bedroom - Stay 3 Pay 2
  220
  Blue Ocean Suite - 2 Bedrooms - Stay 3 Pay 2
  420
  Lưu trú 3 đêm - Miễn phí 1 đêm | Villa | Đến 31-10-2017 | Giá bên dưới đã giảm cho mỗi đêm
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Tropical Garden Villa - 2 Bedrooms - Stay 3 Pay 2
  420
  Ocean Villa - 1 Bedroom - Stay 3 Pay 2
  220
  Ocean Garden Villa - 2 Bedrooms - Stay 3 Pay 2
  420
  Nam Nghi Residence - 1 Bedroom - Stay 3 Pay 2
  220
  Sunrise Ocean Villa - 2 Bedrooms - Stay 3 Pay 2
  420
  Ocean Villa - 2 Bedrooms - Stay 3 Pay 2
  420
  Nam Nghi Family Residence - 2 Bedrooms - Stay 3 Pay 2
  420
  Đặt trước 60 ngày - Giảm 10% | Hotel | Đến 31-10-2017
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Blue Ocean Deluxe - Early Bird 60
  220
  Blue Ocean Premier Deluxe - Early Bird 60
  220
  Blue Ocean Suite - 1 Bedroom - Early Bird 60
  220
  Blue Ocean Suite - 2 Bedrooms - Early Bird 60
  420
  Đặt trước 60 ngày - Giảm 10% | Villa | Đến 31-10-2017
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Tropical Garden Villa - 2 Bedrooms - Early Bird 60
  420
  Ocean Villa - 1 Bedroom - Early Bird 60
  220
  Ocean Garden Villa - 2 Bedrooms - Early Bird 60
  420
  Nam Nghi Residence - 1 Bedroom - Early Bird 60
  220
  Sunrise Ocean Villa - 2 Bedrooms - Early Bird 60
  420
  Ocean Villa - 2 Bedrooms - Early Bird 60
  420
  Nam Nghi Family Residence - 2 Bedrooms - Early Bird 60
  420
  Đặt trước 90 ngày - Giảm 15% | Hotel | Đến 31-10-2017
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Blue Ocean Deluxe - Early Bird 90
  220
  Blue Ocean Premier Deluxe - Early Bird 90
  220
  Blue Ocean Suite - 1 Bedroom - Early Bird 90
  220
  Blue Ocean Suite - 2 Bedrooms - Early Bird 90
  420
  Đặt trước 90 ngày - Giảm 15% | Villa | Đến 31-10-2017
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Tropical Garden Villa - 2 Bedrooms - Early Bird 90
  420
  Ocean Villa - 1 Bedroom - Early Bird 90
  220
  Ocean Garden Villa - 2 Bedrooms - Early Bird 90
  420
  Nam Nghi Residence - 1 Bedroom - Early Bird 90
  220
  Sunrise Ocean Villa - 2 Bedrooms - Early Bird 90
  420
  Ocean Villa - 2 Bedrooms - Early Bird 90
  420
  Nam Nghi Family Residence - 2 Bedrooms - Early Bird 90
  420
  VILLA
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Tropical Garden Villa - 2 Bedrooms
  420
  Ocean Villa - 1 Bedroom
  220
  Ocean Garden Villa - 2 Bedrooms
  420
  Nam Nghi Residence - 1 Bedroom
  220
  Ocean Villa - 2 Bedrooms
  420
  Sunrise Ocean Villa - 2 Bedrooms
  420
  Nam Nghi Family Residence - 2 Bedrooms
  420
  HOTEL
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Blue Ocean Deluxe
  220
  Blue Ocean Premier Deluxe
  220
  Blue Ocean Suite - 1 Bedroom
  220
  Blue Ocean Suite - 2 Bedrooms
  420

  Điểm nổi bật

  Ý kiến đánh giá của khách hàng
  Gửi đánh giá
  Khách sạn này chưa có đánh giá nào