Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

100 Khách sạn gần Quảng trường Nhân Dân Yangon Myanmar

  • :
Summit Parkview
Summit Parkview

Cách Quảng trường Nhân Dân 297m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yangon International Hotel Japan
Yangon International Hotel Japan

Cách Quảng trường Nhân Dân 363m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Queen Shin Saw Pu Hotel
Queen Shin Saw Pu Hotel

Cách Quảng trường Nhân Dân 847m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Mila Noa
Hotel Mila Noa

Cách Quảng trường Nhân Dân 856m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Belmond Governors Residence
Belmond Governors Residence

Cách Quảng trường Nhân Dân 930m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Windsor
Hotel Windsor

Cách Quảng trường Nhân Dân 958m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Savoy Hotel Yangon
Savoy Hotel Yangon

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Business Alliance Hotel
Business Alliance Hotel

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Accord
Hotel Accord

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Merchant Art Boutique Hotel
Merchant Art Boutique Hotel

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yuzana Hotel
Yuzana Hotel

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sky View Hotel Yangon
Sky View Hotel Yangon

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pleasant View Hotel
Pleasant View Hotel

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand United (Ahlone Branch)
Hotel Grand United (Ahlone Branch)

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Panda Hotel
Panda Hotel

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Khattar Hotel
Royal Khattar Hotel

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jasmine Palace Hotel
Jasmine Palace Hotel

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Butterfly Hotel
Golden Butterfly Hotel

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sakura Residence
Sakura Residence

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Glory
Hotel Glory

Cách Quảng trường Nhân Dân 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam