Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

43 Khách sạn gần Hồ Inya Yangon Myanmar

  • :
Royal White Elephant Hotel
Royal White Elephant Hotel

Cách Hồ Inya 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Inya Lake Hotel
Inya Lake Hotel

Cách Hồ Inya 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Majesty Hotel
Majesty Hotel

Cách Hồ Inya 1.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Melia Yangon
Melia Yangon

Cách Hồ Inya 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sedona Hotel Yangon
Sedona Hotel Yangon

Cách Hồ Inya 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
MiCasa Hotel Apartments Yangon, Managed by AccorHotels
Xem bản đồ
Đặt phòng
G-Star Hotel
G-Star Hotel

Cách Hồ Inya 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kan Yeik Thar
Hotel Kan Yeik Thar

Cách Hồ Inya 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Inya
Hotel Inya

Cách Hồ Inya 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bamboo Place Yangon
Bamboo Place Yangon

Cách Hồ Inya 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ambassador Hill
Ambassador Hill

Cách Hồ Inya 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Parami
Hotel Parami

Cách Hồ Inya 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Novotel Yangon Max
Novotel Yangon Max

Cách Hồ Inya 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Super Hotel Yangon Kanbar Aye Road
Super Hotel Yangon Kanbar Aye Road

Cách Hồ Inya 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Excel Palace Hotel
Excel Palace Hotel

Cách Hồ Inya 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Reno Hotel
Reno Hotel

Cách Hồ Inya 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Inya Residence
Inya Residence

Cách Hồ Inya 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Guest Inn
Golden Guest Inn

Cách Hồ Inya 2.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel M
Hotel M

Cách Hồ Inya 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel V.A.N
Hotel V.A.N

Cách Hồ Inya 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam