Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

19 Khách sạn gần Đại học Kỹ thuật Yangon Yangon Myanmar

  • :
Sky Man Hotel
Sky Man Hotel

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aung Tha Pyay Hotel 3
Aung Tha Pyay Hotel 3

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Palm Spring Resort & Spa
Palm Spring Resort & Spa

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aung Tha Pyay Hotel 2
Aung Tha Pyay Hotel 2

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nice Day Hotel
Nice Day Hotel

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Palace Hotel
Grand Palace Hotel

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sidney
Hotel Sidney

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vega Star Hotel
Vega Star Hotel

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Airport Inn
Airport Inn

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Mindhama
Hotel Mindhama

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 2.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wyne Hotel
Wyne Hotel

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Avenue 64 Hotel
Avenue 64 Hotel

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Rock Villa
The Rock Villa

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 2.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Yangon
Hotel Yangon

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 2.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Pavilion Hotel

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 1.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pandora Motel

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 2.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Woodland Hotel

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 2.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Silk Road Hotel

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 1.8km
Khu vực Yangon
Xem bản đồ
Đặt phòng
International City Hotel

Cách Đại học Kỹ thuật Yangon 2.0km
Khu vực Yangon
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam