Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

86 Khách sạn gần Chùa Sule Yangon Myanmar

  • :
City Star Hotel
City Star Hotel

Cách Chùa Sule 177m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Centrepoint Grand Hotel
Centrepoint Grand Hotel

Cách Chùa Sule 279m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel K Yangon
Hotel K Yangon

Cách Chùa Sule 302m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aung Thapyay Hotel
Aung Thapyay Hotel

Cách Chùa Sule 399m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beautyland Hotel 2
Beautyland Hotel 2

Cách Chùa Sule 414m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Willow Inn
The Willow Inn

Cách Chùa Sule 418m
Xem bản đồ
Đặt phòng
East Hotel
East Hotel

Cách Chùa Sule 431m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sule Shangri-La Yangon
Sule Shangri-La Yangon

Cách Chùa Sule 468m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Clover City Center
Clover City Center

Cách Chùa Sule 516m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Clover City Center Plus
Clover City Center Plus

Cách Chùa Sule 525m
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Aye Yar Hotel
New Aye Yar Hotel

Cách Chùa Sule 538m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Panorama Hotel
Panorama Hotel

Cách Chùa Sule 556m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Central Hotel Yangon
Central Hotel Yangon

Cách Chùa Sule 572m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Strand Yangon
The Strand Yangon

Cách Chùa Sule 668m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Asia Plaza Hotel
Asia Plaza Hotel

Cách Chùa Sule 682m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand United (Chinatown)
Hotel Grand United (Chinatown)

Cách Chùa Sule 803m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wayfarer's Rest - Chinatown
Wayfarer's Rest - Chinatown

Cách Chùa Sule 873m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chit Sayar Hotel
Chit Sayar Hotel

Cách Chùa Sule 880m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand United 21st Downtown
Hotel Grand United 21st Downtown

Cách Chùa Sule 896m
Xem bản đồ
Đặt phòng
York Residence
York Residence

Cách Chùa Sule 940m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam