Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

97 Khách sạn gần Bệnh viện Đa khoa Yangon Yangon Myanmar

  • :
Best Western Chinatown Hotel
Best Western Chinatown Hotel

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 300m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Check In @ Downtown Yangon
Check In @ Downtown Yangon

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 451m
Khu vực Yangon
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kaung Su San Hotel
Kaung Su San Hotel

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 524m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Olympic Hotel
Olympic Hotel

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 537m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mr. Lee Hotel
Mr. Lee Hotel

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 547m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wayfarer's Rest - Chinatown
Wayfarer's Rest - Chinatown

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 550m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chit Sayar Hotel
Chit Sayar Hotel

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 550m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand United 21st Downtown
Hotel Grand United 21st Downtown

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 565m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Family Treasure Inn
Family Treasure Inn

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 569m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sunny Holiday Hotel
Sunny Holiday Hotel

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 585m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand United (Chinatown)
Hotel Grand United (Chinatown)

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 598m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Silver Green Hotel Yangon
Silver Green Hotel Yangon

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 631m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alfa Hotel
Alfa Hotel

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 640m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Agga Youth Hotel
Agga Youth Hotel

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 645m
Xem bản đồ
Đặt phòng
20th Street Hostel
20th Street Hostel

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 741m
Khu vực Yangon
Xem bản đồ
Đặt phòng
15th Street @ Downtown Yangon
15th Street @ Downtown Yangon

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 754m
Xem bản đồ
Đặt phòng
York Residence
York Residence

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 812m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Great Treasure Hotel
Great Treasure Hotel

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 826m
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Yangon Hotel
New Yangon Hotel

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 873m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Loft, Yangon
The Loft, Yangon

Cách Bệnh viện Đa khoa Yangon 877m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam