Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Điểm du lịch gần đây

38 Khách sạn gần Bảo tàng Đức Phật Nyaungshwe Myanmar

  • :
Paradise Inle Resort
Paradise Inle Resort

Cách Bảo tàng Đức Phật 81m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Remember Inn
Hotel Remember Inn

Cách Bảo tàng Đức Phật 110m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Amazing Nyaung Shwe
Hotel Amazing Nyaung Shwe

Cách Bảo tàng Đức Phật 268m
Xem bản đồ
Đặt phòng
White Orchid Hotel
White Orchid Hotel

Cách Bảo tàng Đức Phật 284m
Xem bản đồ
Đặt phòng
RichLand Motel
RichLand Motel

Cách Bảo tàng Đức Phật 442m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Luxury Hotel
Royal Luxury Hotel

Cách Bảo tàng Đức Phật 608m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Lotus Hotel
Golden Lotus Hotel

Cách Bảo tàng Đức Phật 621m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Primrose Hotel
Primrose Hotel

Cách Bảo tàng Đức Phật 657m
Xem bản đồ
Đặt phòng
81 Hotel Inle
81 Hotel Inle

Cách Bảo tàng Đức Phật 657m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Joy Hotel
Joy Hotel

Cách Bảo tàng Đức Phật 743m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lady Princess Hotel
Lady Princess Hotel

Cách Bảo tàng Đức Phật 745m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Empress Hotel
Golden Empress Hotel

Cách Bảo tàng Đức Phật 747m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bright Hotel
Bright Hotel

Cách Bảo tàng Đức Phật 824m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Nadi Resort
Royal Nadi Resort

Cách Bảo tàng Đức Phật 885m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Inle Apex Hotel
Inle Apex Hotel

Cách Bảo tàng Đức Phật 901m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Grand Nyaung Shwe Hotel
The Grand Nyaung Shwe Hotel

Cách Bảo tàng Đức Phật 958m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Inle Star Motel
Inle Star Motel

Cách Bảo tàng Đức Phật 970m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Fish Motel
Golden Fish Motel

Cách Bảo tàng Đức Phật 982m
Xem bản đồ
Đặt phòng
ViewPoint Lodge & Fine Cuisines
ViewPoint Lodge & Fine Cuisines

Cách Bảo tàng Đức Phật 985m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Inle Cherry Queen Hotel
Inle Cherry Queen Hotel

Cách Bảo tàng Đức Phật 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam