Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

68 Khách sạn gần Chùa Shwe Kyi Myin Paya Mandalay Myanmar

  • :
AD1 Hotel, Mandalay
AD1 Hotel, Mandalay

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 201m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mingalar Hotel
Mingalar Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 587m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Universe Hotel
Universe Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 746m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yadanar Theingi Hotel
Yadanar Theingi Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 756m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nylon Hotel
Nylon Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 813m
Khu vực Mandalay
Xem bản đồ
Đặt phòng
Garden Hotel
Garden Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 821m
Khu vực Mandalay
Xem bản đồ
Đặt phòng
M3 Hotel
M3 Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 858m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mandalay City Hotel
Mandalay City Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 893m
Xem bản đồ
Đặt phòng
M3@Sunwinner Hotel
M3@Sunwinner Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Man Shwe Li Hotel
Man Shwe Li Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel A1
Hotel A1

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Pearl Hotel
Royal Pearl Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Victory Point
Hotel Victory Point

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Home Hotel
The Home Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sahara
Hotel Sahara

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taw Win Myanmar Hotel
Taw Win Myanmar Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kaung Myint Hotel
Kaung Myint Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sein Sein Hotel
Sein Sein Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ayarwaddy River View Hotel
Ayarwaddy River View Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
79 Living Hotel
79 Living Hotel

Cách Chùa Shwe Kyi Myin Paya 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam