Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

10 Khách sạn gần Nhà thờ San Carlos Borromeo California Mỹ

  • :
Villa Franca Inn

Cách Nhà thờ San Carlos Borromeo 469m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Inn By the Bay Monterey
Inn By the Bay Monterey

Cách Nhà thờ San Carlos Borromeo 474m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Padre Oaks
Padre Oaks

Cách Nhà thờ San Carlos Borromeo 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jabberwock Inn
Jabberwock Inn

Cách Nhà thờ San Carlos Borromeo 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Otter Inn

Cách Nhà thờ San Carlos Borromeo 2.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Otter Inn
Otter Inn

Cách Nhà thờ San Carlos Borromeo 2.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
HI Monterey Hostel

Cách Nhà thờ San Carlos Borromeo 2.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Verde Inn
Casa Verde Inn

Cách Nhà thờ San Carlos Borromeo 2.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lone Oak Lodge
Lone Oak Lodge

Cách Nhà thờ San Carlos Borromeo 2.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam