Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

83 Khách sạn gần Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) Bang Jalisco Mexico

  • :
One Guadalajara Centro Histórico
One Guadalajara Centro Histórico

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 101m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel La Rotonda
Hotel La Rotonda

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 179m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
NH Collection Guadalajara Centro Histórico
NH Collection Guadalajara Centro Histórico

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 198m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Frances
Hotel Frances

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 217m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Hotel & Suites Guadalajara-Centro Historico
Holiday Inn Hotel & Suites Guadalajara-Centro Historico

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 271m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Castilla y Leon
Hotel Castilla y Leon

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 316m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel De Mendoza
Hotel De Mendoza

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 325m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Posada Regis de Guadalajara
Hotel Posada Regis de Guadalajara

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 335m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Fenix
Hotel Fenix

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 336m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Roma Guadalajara
Hotel Roma Guadalajara

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 343m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Hospedarte Centro
Hostel Hospedarte Centro

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 353m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Dali Ejecutivo
Hotel Dali Ejecutivo

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 369m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Real Inn Guadalajara Centro
Real Inn Guadalajara Centro

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 392m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Universo Guadalajara
Hotel Universo Guadalajara

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 394m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Morales Historical & Colonial Downtown Core
Hotel Morales Historical & Colonial Downtown Core

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 488m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Santiago de Compostela
Hotel Santiago de Compostela

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 528m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel JA
Hotel JA

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 529m
Xem bản đồ
Đặt phòng
San Francisco Plaza Hotel
San Francisco Plaza Hotel

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 545m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Vista Hermosa
Hotel Vista Hermosa

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 558m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Pedro Loza Petit Hotel
Casa Pedro Loza Petit Hotel

Cách Metropolitan Cathedral (Thánh đường Thành phố) 560m
Khu vực Guadalajara (và vùng phụ cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam