Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

27 Khách sạn gần Trung tâm Hồi giáo Maldives Maldives Maldives

  • :
The Somerset Hotel
The Somerset Hotel

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 133m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
House Clover
House Clover

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 335m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Jen Malé, Maldives
Hotel Jen Malé, Maldives

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 351m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Champa Central Hotel
Champa Central Hotel

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 473m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Summer Island Maldives
Summer Island Maldives

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 515m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Octave
Hotel Octave

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 523m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Laze
Hotel Laze

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 572m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
LVIS boutique
LVIS boutique

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 588m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kaani Lodge
Kaani Lodge

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 589m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Luckyhiya Hotel
Luckyhiya Hotel

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 621m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Off Day Inn Hotel
Off Day Inn Hotel

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 856m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Surfview Raalhugandu
Surfview Raalhugandu

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 902m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Beehive
The Beehive

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 963m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hulhule Island Hotel
Hulhule Island Hotel

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 2.5km
Khu vực Hulhule
Xem bản đồ
Đặt phòng
SeaHouse TopDeck
SeaHouse TopDeck

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 2.7km
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
The PARK HOUSE
The PARK HOUSE

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 205m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tour Rest Inn
Tour Rest Inn

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 359m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Central Boutique Inn
Central Boutique Inn

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 422m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
SKAI LODGE
SKAI LODGE

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 591m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nasandhura Palace Hotel
Nasandhura Palace Hotel

Cách Trung tâm Hồi giáo Maldives 661m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam