Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

27 Khách sạn gần Quảng trường Cộng hòa Maldives Maldives

  • :
The Somerset Hotel
The Somerset Hotel

Cách Quảng trường Cộng hòa 242m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Jen Malé, Maldives
Hotel Jen Malé, Maldives

Cách Quảng trường Cộng hòa 293m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
House Clover
House Clover

Cách Quảng trường Cộng hòa 440m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kaani Lodge
Kaani Lodge

Cách Quảng trường Cộng hòa 552m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Champa Central Hotel
Champa Central Hotel

Cách Quảng trường Cộng hòa 559m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Luckyhiya Hotel
Luckyhiya Hotel

Cách Quảng trường Cộng hòa 594m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Summer Island Maldives
Summer Island Maldives

Cách Quảng trường Cộng hòa 619m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Octave
Hotel Octave

Cách Quảng trường Cộng hòa 631m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Laze
Hotel Laze

Cách Quảng trường Cộng hòa 669m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
LVIS boutique
LVIS boutique

Cách Quảng trường Cộng hòa 692m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Off Day Inn Hotel
Off Day Inn Hotel

Cách Quảng trường Cộng hòa 830m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Surfview Raalhugandu
Surfview Raalhugandu

Cách Quảng trường Cộng hòa 878m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Beehive
The Beehive

Cách Quảng trường Cộng hòa 1.1km
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hulhule Island Hotel
Hulhule Island Hotel

Cách Quảng trường Cộng hòa 2.4km
Khu vực Hulhule
Xem bản đồ
Đặt phòng
SeaHouse TopDeck
SeaHouse TopDeck

Cách Quảng trường Cộng hòa 2.8km
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
The PARK HOUSE
The PARK HOUSE

Cách Quảng trường Cộng hòa 253m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Central Boutique Inn
Central Boutique Inn

Cách Quảng trường Cộng hòa 446m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tour Rest Inn
Tour Rest Inn

Cách Quảng trường Cộng hòa 467m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
SKAI LODGE
SKAI LODGE

Cách Quảng trường Cộng hòa 565m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nasandhura Palace Hotel
Nasandhura Palace Hotel

Cách Quảng trường Cộng hòa 596m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam